Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Skriva brev

Långbrodalsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 augusti 2021

Att få ett brev, framförallt handskrivna, är idag ovanligt, men många människor skulle nog bli extra glada att få ett riktigt brev. Att någon lagt ner både tid och energi på att skriva ett brev just till dig. Men hur ska egentligen ett brev se ut?

Vad ska vi arbeta med?

Läsa och skriva brev.

Bedöma och bearbeta text. 

 

Hur ska vi arbeta?

Läsa olika brev. 

Bedöma och ge respons på ett exempelbrev. 

Skriva ett eget brev

Få respons på det egna brevet och bearbeta texten med hjälp av responsen. 

 

Vad ska du lära dig?

Se kunskapskraven

Hur ska du visa att du lärt dig?

Din respons på exempelbrevet. 

Ditt egna brev.

Din bearbetning av ditt brev utifrån respons. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Skriva brev
Uppgifter
Ge respons
Skriva brev
Bearbetat brev