Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Koll på matematik 6A

Ätranskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 28 augusti 2021

Under hösten arbetar vi främst med läromedlet Koll på matematik 6A.

Arbetsområden för hösten:

De fyra räknesätten

Skala, volym och cirkeln

bråk, procent och proportionalitet

sannolikhet, kombinatorik och statistik

ekvationer, uttryck

Problemlösning samtliga områden

Så här arbetar vi:

Vi har genomgångar, arbetar i mattebok, arbetar med matteappen, spelar spel

Bedömning

Efter varje kapitel kommer ett skriftligt prov.

Under arbetets gång får du visa vad du kan och hur du löser uppgifter.

Under hösten kommer np muntliga delen.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback