Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

2

Musik åk2

Gunnesboskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 28 augusti 2021

Musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik.

Syfte för ämnet

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv. (Lgr11)

Undervisningens innehåll: Vad?

Sång
Rörelse
Musiklyssning
Musikens uppbyggnad
Rytmik
Musiktradition

Undervisningens innehåll: Hur?

När pandemin tillåter kommer vi att ha sångstunder tillsammans igen. Då sjunger vi unisont, kanon och gör rörelsesånger. Ofta sjunger vi sånger kopplade till aktuellt tema eller högtid.
Vi kommer att spela på rytmikinstrument, tonblock och förhoppningsvis får vi låna boomwhackers av en annan skola.
Vi kommer att lyssna på olika sorters musik.
Vi kommer att lära oss lite musikteori genom att titta på serien Dock´n Roll.
Vi dansar och gör Body Percussion d v s vi skapar rytmer med hjälp av kroppen. 

Kunskapskrav för år 6

Det finns inga kunskapskrav för åk3. Vi nosar lite på nedanstående krav och är på väg mot 6:ans mål.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du deltar och visar intresse i sångstunder och andra aktiviteter i musik.


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Musiksymboler, bilder och tecken.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter