Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4 - 6

slöjd åk6

Freinetskolan Mimer , Freinet · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Marionettdocka

En marionett är en ledad docka som med hjälp av trådar styrs av en människa så att den ser ut att röra sig av egen vilja.

Du ska arbeta med olika material. Textil, trä, metall och återvunnet material.

 

Du kan leta inspiration på pinterest.

 Här är också två länkar där du får reda på mer om marionettdockor.

https://liu.se/cetis/nyhetsbrev/2016-4-dockmakaren.shtml

https://arenan.yle.fi/1-3127039


Läroplanskopplingar

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Matriser i planeringen
Slöjd - Kunskapskrav åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter