Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7

Djurgrupper

Central barn- och elevhälsan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Det finns betydligt fler djurarter än växtarter. Många djur lever där växter saknas, t.ex. på djupa och mörka havsbottnar. Andra rör sig skickligt i luften.

Syfte 

Att få en övergripande bild av hur djurriket är uppbyggt och har utvecklats.
Känna till vad alla djur har gemensamt.
Veta hur djuren delas in i olika grupper och vad som är utmärkande för gruppen.
Känna till olika djurarter och vilken större grupp de tillhör.

Konkretisering av målen

Du ska  kunna:

 • Beskriva hur olika sorters djur är byggda och hur de lever.
 • Känna igen ett urval av arter och kunna sortera dem i grupper.
 • Ge exempel på djurs anpasningar till sin omgivning och till klimatet.
 • Ge exempel på hur djur och människor påverkar varandra.
 • Göra en värdering för eller emot människors och djurs lika värde.

 

Undervisning/arbetssätt

Genom filmer och läroböckerna biologi puls och biologi direkt kommer vi arbeta med följande djurgrupper:

 • Svampar & nässeldjur
 • Blötdjur & tagghudingar
 • Maskar
 • Kräftdjur, spindeldjur & mångfotingar
 • Insekter
 • Fiskar
 • Groddjur & kräldjur
 • Fåglar
 • Däggdjur

Det du kommer få ta reda på är:

 • Kännetecken, Egenskaper
 • Utseende
 • Indelning i undergrupper
 • Levnadssätt (hur de lever, föda mm)
 • Förekomst (var de finns)
 • Förökningssätt
 • Andning

 Vi kommer ha genomgångar respektive diskussioner, där vi bl.a. pratar kring människors och djurs värden. Kan djur sägas ha samma värde som människor?

 

Bedömning

Ett bedömningsunderlag är matrisen nedan. Skriftligt prov kommer att ges på ryggradslösa djur.


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen
Djur
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback