Skolbanken Logo
Skolbanken

Musik och puls

Öjersjö Brunn B F-4, Partille · Senast uppdaterad: 14 september 2021

Träna på sång och pulsträning.

Vi kommer träna på att:

  •  Använda våra röster i musiken
  • Gestalta musiken med olika rörelser
  • Att känna pulsen

Läroplanskopplingar

Rytmik, rim och ramsor.

Dramatisering av berättelser med ljud, musik och rörelse.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd.

Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.

Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.

Eleven kan också sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden.

Eleven väljer och använder också instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter