Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Historia, Samhällskunskap, Svenska

·

Årskurs:

6

Skuggan och det mystiska dokumentet

Stadsöskolan, Luleå Kommun BUF · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

Läsprojekt

Under några veckor kommer vi arbeta med boken "Skuggan och det mystiska dokumentet" skriven av Johnny Munkhammar. 

 

Läsningen består av högläsning, parläsning, ev. gruppläsning och individuell läsning. All läsning sker på lektionerna så länge man inte blir borta en längre tid och får uppgifter hem. 

 

Till varje kapitel finns det frågor som du ska besvara, ibland själv och ibland med en klasskompis. Vissa uppgifter är skriftliga och andra muntliga. 

 

Det finns flera mål i svenska och SO som du kan uppfylla och visa dina kunskaper i (se kriterierna). 


Läroplanskopplingar

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Skrivuppgift kapitel 8
Skrivuppgift kapitel 7
Recension
Skrivuppgift 8 i skuggan
Skrivuppgift kapitel 7 i skuggan
Recension
Kapitel 8 i Skuggan..
Skrivuppgift kapitel 7
Extrauppgift kapitel 2
Extrauppgift kapitel 2
Extrauppgift kapitel 2