Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Fjärilens Diddi-grupp!

Förskolan Eken, Östhammar · Senast uppdaterad: 7 september 2021

En grupp för Fjärilen 2- och 3 åringar. Vi vill känna gemenskap och rörelseglädje tillsammans!

Bakgrund och Syfte:

Vi vill att våra tvååringar och våran treåring ska få känna gemenskap och börja leka med varandra med en egen grupp. Vi startar därför upp Diddi-gruppen! Vi kommer ha olika aktiviteter/undervisningstillfällen så att olika delar från läroplanen kommer in. Vi vill väcka barnens nyfikenhet inom många områden såsom lek, dans, rörelse, skapande, språk och många fler. Vi vill även att barnen ska  våga ta plats i den lilla gruppen. 

 

Mål:

  • Ha roligt tillsammans!
  • Känna gemenskap!
  • Rörelseglädje!
  • Självständighet, tro på sig själva! 

Aktivitet och Metod: 

 

Vad ska vi göra?

  • Dansa
  • Uteaktiviteter
  • Skapande
  • Rörelse både inomhus och utomhus
  • Leka tillsammans

 

Hur ska vi göra?
Barnen kommer att få ha mycket delaktighet och inflytande i gruppen och påverka vad vi kommer göra på Diddi-gruppen! Vi kommer lyssna in deras intressen önskemål. 

 

När, var, vem?
Diddi-gruppen är på onsdagsförmiddagar med Fjärilens 2-och 3 åringar. Gruppen kommer att vara både inomhus och utomhus. Diddi-gruppen kommer att ledas av en pedagog från Fjärilen (Malin, Carola, Sanna), men det kommer att variera från gång till gång.

 

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera aktiviteterna och barnens samspel för att kunna synliggöra barnets utveckling och lärande! Vi kommer att koppla dokumentationerna i Unikum till denna planering. Barnen får återberätta allt vi gör! 

 

Analys, utvärdering och reflektion:

Varför blev det som det blev? Vad lärde jag mig? 
Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.           

            

 


Läroplanskopplingar

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback