Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Svenska - åk 1, läsåret 21/22

Ugglums skola 5-9, Partille · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

Under första skolåret kommer du att arbeta med arbetsområdet läsa, skriva och tala. Du kommer att träna på att forma bokstäverna, skriva ord och meningar. Du får träna på stor bokstav, mellanrum mellan orden och att sätta ut punkt när du skriver meningar. Du kommar att arbeta med alfabetet. Du ska kunna läsa enkla texter.

Syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Lärandemål för eleven

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla

- din förmåga att koppla ljud och bokstav
- din förmåga att forma stora och små bokstäver
- din förmåga att skriva ord
- din förmåga att skriva en mening med stor bokstav och punkt
- din förmåga att ha mellanrum mellan orden
- din förmåga att kunna alfabetet

Centralt innehåll

  • Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  • Sv 1-3
    Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
  • Sv 1-3
    Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.

Undervisning

Vi kommer att arbeta enskilt och i grupp med bl a:

- Ord och äventyr

-Bokstavshäften- Skriva av och även skriva egna små faktatexter och sagor

-Läsläxa enskilt och i grupp

-Hög/tyst läsning med läsförståelseövningar

Kunskapskrav

Du ska kunna skriva alla bokstäver, kunna skriva ditt namn och enkla ord.
Du ska kunna koppla ihop ljud och bokstav.
Du ska kunna skriva meningar med stor bokstav i början, mellanrum mellan orden och punkt i slutet.
Du ska kunna skriva med både versaler och gemener.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter