Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Biologi åk 6 HT 21 Vad behöver en växt?

Tellusborgsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

I detta arbetsområde kommer vi lära oss vad en växt behöver. Det vi bla kommer jobba med är fotosyntesen och pollinering.

Pedagogiskplanering Biologi åk 6 HT 21

Vad behöver en växt?

v. 34- 39

Arbetsområden

Fotosyntesen

Pollinering

Systematiskundersökande, hypotes, resultat och slutsats

Syfte

Genom undervisningen kommer du få möjligheten att utveckla din förmåga att

- Använda kunskaper om kroppen för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.

- Genomföra, dokumentera och planera olika undersökningar i biologi

- Använda, beskriva, förklara och se samband mellan begrepp inom fotosyntesen och pollineringen.

 

Undervisning

Så här arbetar vi:

- Lärargenomgångar där du aktivt följer med och antecknar i din NO-skrivbok.

- Vi kommer läsa tillsammans och enskilt i boken Koll på NO s. 104-105

- Ser korta filmer.

- Diskussioner i helklass och i smågrupper

- Odlingsförsök, experiment/undersökningar och dokumentation av blommor och växtceller

- Ritar serier om hur pollineringen går till.

 

Till din hjälp har du:

- Din lärare och kompisarna i klassen.

- Anteckningar i NO-skrivboken, odlingsförsöket, boken s 104-105 och begreppslista.

 

Bedömning

Underlag för bedömning:

- Deltagandet i diskussioner i helklass och i smågrupper

- Utförandet och dokumentationen av odlingsförsöket.

-v.39 ett litet prov på fotosyntesen och pollinering.

 

Begrepp

Klorofyll

Koldioxid

Syre

Solenergi

Druvsocker

Pollinerare

Ståndare

Pistill

Pollen

Pollenslang

Nektar

Märke

Fröämne


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter