Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7 - 9

Plastbanta köket med stil - åk 8

Tellusborgsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

I det här arbetsområdet får du designa och tillverka ett köksredskap i trä. Du kan välja mellan en slev, en stekspade och en skärbräda. Fundera noga på designen av ditt föremål, du ska kunna motivera varför du valt just den utformning du valt.

Arbetsområde

Forma i trä - köksredskap

 

Tid

7 lektioner

 

Syfte och innehåll

När vi arbetar med köksredskap får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

• Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

• Utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat,

• Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

 

Upplägg

Det här ingår i undervisningen:

• Presentation av uppgiften

• Planera och skissa ditt föremål 

• Tillverka ditt föremål

• Skriftlig utvärdering av ditt arbete

 

Bedömning

Underlaget för bedömningen:

• Eget praktiskt arbete med att tillverka ditt föremål

• Skisser på arbetet

• Ditt färdiga föremål

• Den skriftliga utvärderingen av ditt arbete

 

Det som bedöms är hur du kan:

• Formge och framställa slöjdföremål i olika material

• Använda handredskap, verktyg och maskiner

• Välja tillvägagångssätt och motivera dina val under arbetet

• Utveckla idéer

• Prova hur olika material och tekniker kan kombineras med hänsyn till form och funktion

• Formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

• Utvärdera din egna arbetsprocess

• Använda slöjdspecifika begrepp och visa på samband mellan form, funktion och kvalitet


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Slöjdmatris år 7-9 Blommensberg ht19
Uppgifter
Plastbanta köket med stil