Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7 - 9

Relief i Kartong, papper,

Resursenhet Pil, Uppsala · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Skapa en Relief i materialet Kartong, papper mm

Förmåga/or i fokus:

-  prova på att arbeta med kartong och skapa en relief. ( med ev. tillägg av tusch, gouachefärg / färgat papper )

-  få kunskaper om arbetstekniken, hur man kan använda sig av olika verktyg,

Hur du får utveckla dig:

- Arbetsprocess.

- Du väljer en bild att arbeta med ( leta på Google) eller teckna en egen bild.

 

 

Vad du ska kunna ( efter avslutat arbetsområde)

- Du ska förstå hur en man skapar en relief,av materialet kartong, med lager på lager, och med olika ytor som skapar kontrast.

- Förstå hur man arbetar med avsedda verktyg ( skärkniv )

Hur du får visa dina kunskaper:

Genom att arbeta med en teknik du tränat på. ( Relief i kartong ) som leder till att du skapar en Relief

Följande uppgifter ska du göra:

-  skapa en relief

-  gestalta reliefens yta med att skapa olika ytstrukturer, som skapar kontrast,genom att läggas ovanpå varandra. 

Efter kursen ska du kunna...

-  kunna skapa en relief i kartong. ( med ev. tillägg av tusch/ gouache färg/ färgat papper )

- Veta vad en relief är

 

 

Kunskapskrav

E: Du har skapat en relief i kartong (upphöjda och nedsänkta delar) med i stort sett fungerande teknik.

C: som E, dessutom: Genomgående fungerande teknik

A: som C, dessutom: Komplexare gestaltning, egna idéer, samstämmig helhet i bildkompositionen.

 

Bedömning:

Kvalitéer i att återge  dina idéer i bild. Se matris nedan.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris för 2 dim.bild / Relief i Kartong
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter