Skolbanken Logo
Skolbanken

Regnbågen v. 36

Blidö förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Börja starta upp projektet matematik. Starta vänskapstema efter lunchen på vilan.

 

Syfte

Starta upp projektet, få barnen att känna sig delaktiga och få ge sin röst inom projektet. Barnen blir delaktiga genom att vi får höra deras tankar. 

 

Varför är just detta lärandeinnehåll viktigt för barnen?

Projektet ska bygga på deras intresse och det ska kännas meningsfullt för dem. Barnens röster blir därför viktiga för att vi ska kunna bygga vidare och planera aktiviteter.

 

Planering för att nå målet/målen:

 

Hur lägger vi upp arbetet?

Vi arbetar i våra grupper. Glitterstjärnorna och räkorna. Glitterstjärnorna påbörjar projektet med två pedagoger. Räkorna börjar sitt projekt med två pedagoger. Tisdag och torsdag arbetar vi med projektet. 

Glitterstjärnorna kan ge sin röst verbalt medan vi får observera räkornas intresse inom matematik och delge dem de som vi ser som intressant hos dem. 

Räkorna börjar arbeta med boken "var är Babbas saker?". Vi läser och tittar genom boken för att se vad barnen fastnar för eller lägger fokus på. 

 

För vilka?

Vilka undervisningsmetoder/undervisande aktiviteter kommer vi att använda oss av?

Vi kommer att arbeta mycket med metakognitiva frågor, där barnen får ge sin röst. Vi kommer lyssna in barnen vad är det egentligen dem säger och menar. Erbjuda de yngre barnen aktiviteter inom matematik för att se vad dem nappar på. 

Mål:

 

Vilka/vilket mål ligger i fokus i denna planering? 

Se nedan i "lägg till", Läroplan

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback