Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Hållbar utvekling Pricken läsåret 2021-2022

Nymåla förskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Utvecklingsplan för Nymåla förskola avdelning Pricken. Vi kommer under året att jobba med Hållbar utveckling med fokus på Djur och Natur.

Fokusmål detta läsår

Detta läsår har vi på Pricken valt att fokusera på Djur och Natur som huvudområde. Vi kommer även jobba mycket med hur man är en bra kompis och hur man är mot varandra. 

Vi har valt detta fokusområde för att vi redan förra läsåret såg ett stort intresse för djur och natur hos barnen, och vi känner att det är ett område som kan fånga alla barn i gruppen, från de mindre till de äldre. Vi har många nya barn i gruppen, och känner därför att det är viktigt att prata om hur man är en bra kompis och hur man ska vara mot varandra, lika väl som hur man är rädd om sin omgivning och miljön omkring och djuren som bor i naturen. 

Många av barnen som är kvar från förra läsåret visade redan då ett stort intresse för djur och natur, därför väljer vi att ha detta som huvudområde under detta läsår, och följa barnens intressen åt olika håll. 

 

Kommunens mål

Kommunens mål för läsåret är Hållbar utveckling, där vi valt att fokusera på Djur och Natur. 

Beskrivning av förskolans arbete med fokusmålen

Detta är en beskrivning av hur avdelning Pricken kommer att jobba med Djur och Natur. 

Vi kommer jobba projektinriktat i åldersgrupper på avdelningen. Treåringarna har en grupp, fyraåringarna har en och femåringarna har en grupp tillsammans med femåringarna från Ankaret och Trossen. De har även en egen planering, men även femåringarna kommer involveras i arbetet på avdelningen. 

Vi kommer jobba med djur och natur, parallellt med hur man är en bra kompis, för att stärka gemenskapen i gruppen. 

Vi kommer att starta upp treårsgruppen och fyraårsgruppen med att välja namn på grupperna. Sedan kommer vi att jobba med bland annat

  • Tripp, trapp, träd
  • Djuren på djuris
  • Kompisböckerna
  • Ugglo
  • Utflykter för att titta på djur och natur

Vi kommer ha träffar en gång per vecka med treårsgruppen och fyraårsgruppen, och kommer allt eftersom att observera vad barnen i gruppen visar intresse för och följa barnens intressen, vilket innebär att vi kan komma att byta spår helt under läsårets gång. 

 

 

Reflektion och analys

Reflektion och analys skrivs i Unikum. Reflektion skrivs efter varje tillfälle av ansvarig pedagog. Analys genomförs ca en gång per månad av hela arbetslaget gemensamt. 

Efter varje tillfälle ska det reflekteras kring vad som hänt och vad man gjort, vad som intresserade barnen och hur vi ska fortsätta till nästa gång. 

I analysen ska det svaras på frågorna:
Vad har varit syftet under perioden?

Vad har vi gjort i den lilla gruppen? Hur har vi utvecklat aktiviteterna till den stora gruppen?

Vad visar barnen för kunskaper, fantasier och tankar?

Vad kan vi se utifrån våra reflektioner och dokumentation? Hur går vi vidare?

 

Uppföljning och utvärdering

Utvärdering sker tillsammans med barnen ca 1 gång varannan månad, där barnen får reflektera kring vad de gjort, och vad de vill göra vidare, vad som varit roligt och vad som varit svårt. 

Utvärdering och uppföljning sker i arbetslaget en gång per termin, där vi går igenom vad som gjorts och hur vi går vidare, samt vad som gått bra och mindre bra, samt då gör en vidare planering framåt för hur vi går vidare i projektet. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter