Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

8 - 9

Kortisdeckare!

Träkvista skola, Ekerö · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Skriva kort version av deckare åk 8

Deckare - Vem gjorde vad och varför?

Under de närmaste veckorna kommer vi att titta närmare på deckargenren. Du ska lära dig om genrens historia och vad det finns för olika typer av deckare. Du ska också själv få prova på och skriva en egen deckarnovell.

Mål med arbetet:

Centralt innehåll

Det är ingen skillnad i det centrala innehållet för svenska och svenska som andraspråk.

Detta ska du kunna

  • känna till deckargenrens historia
  • känna till vilka olika typer av deckare som finns
  • planera och skriva en egen deckarnovell
  • se avsnitt ur en serie i genren
  • kunna jämföra genren med andra litterära genrer
  •  

Så här arbetar vi:

Efter genomgång om deckargenrens historia kommer du att skapa en egen kortdeckare.

 Ta fasta på vad det är som gör din deckare till en deckare. 

Din egen deckarnovell ska du planera och skriva under lektionstid. Vi kommer att arbeta med kamratrespons.

 

Detta kommer jag att bedöma:

Din kamratrespons 

Din egen kort deckare som kommer lämnas in senast 19 september.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

välja och använda språkliga strategier,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Matriser i planeringen
SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK kunskapskrav
Uppgifter
Inlämning sker här!
Här lämnar du in din slutversion

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback