Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

BILBIL01b

Utopi vs dystopi

Sturegymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Detta är den sista uppgiften under IND VAL och kan ses som en extra uppgift för er som hinner klart med Bild möter musik.

Ni kommer arbeta med antingen temat Utopi eller Dystopi. Du kommer själv välja material att arbeta med. Välj ett material som passar temat. Fundera på hur ska du för betraktaren visa vilket ord du arbetat med. Försök skapa en känsla att utgå från som passar temat. 


Läroplanskopplingar

Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av visuella framställningar i anslutning till eget bildarbete. Sammanhangets betydelse för tolkningen.

Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära.

Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete.

Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder.

Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Metoder för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser och dokumentation, till exempel portföljmetoden.

Problematisering av ett stoff och problemlösning i bild.

Bildproduktion i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus, skugga och ytstruktur, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket.

Metoder och principer för redovisningar och presentationer av färdiga arbeten.

Bilders funktioner och användningsområden, skillnader mellan olika genrer.

Etiska förhållningssätt, arbetsmiljö samt lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.

Matriser i planeringen
Bild och form 1b BILBIL01b
Uppgifter
Utopi vs Dystopi