Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

9

Eget valt arbete/hantverksteknik åk9, 2021/22

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Utifrån kunskaper, erfarenheter och intresse planerar och skapar du ett slöjdarbete som är lagom utvecklande för dig. Du väljer hantverksteknik och utgår från arbetets estetiska och kulturella uttryck.

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Utifrån ditt slöjdföremål beskriver du med slöjdspecifika begrepp hur du genomfört arbetet från idé till färdig produkt.

Du beskriver de val du gjort och den roll de haft för resultatet av det färdiga arbetet.

Du resonerar utifrån slöjdarbetets design, dess estetiska och kulturella uttryck.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Söker inspirationskällor genom böcker, tidningar, naturen, bilder, nätet mm.
 • Skapar mönster, utvecklar idéer.
 • Förbereder det material som behövs för arbetet.
 • Bestämmer vilka tekniker som ska ingå.
 • Diskuterar slöjden/konstens betydelse.
 • Diskuterar estetiska och kulturella uttryck i slöjdarbetet.
 • Dokumentation av arbetsprocessen.Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Din förmåga att formge och framställa slöjdföremål.
 • Din förmåga att ge omdömen om arbetsprocessen med användning av slöjdspecifika begrepp.
 • Din förmåga att förstå och uttrycka samband mellan form, funktion och kvalitet.
 • Din förmåga att tolka slöjdföremåls uttryck och för då resonemang med koppling till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kultur
Läroplanskopplingar

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Matriser i planeringen
Slöjd
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter