Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Etik och moral

Da Vinciskolan, Ale · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Planering för etik och moral.

Detta arbetsområde behandlar etik och moral. Syftet är att lära sig om rätt och fel, etiska modeller och att argumentera i etiska dilemman. 

Eleverna kommer att testas genom en individuell skrivuppgift om ett etiskt dilemma där man lyfter argument för och emot. 

SLI-filmer
Empati https://sliplay.se/gr/play/products/943876-empati-varfor-ar-det-viktigt 
Etiska modeller https://sliplay.se/gr/play/products/12117-etik-och-etiska-modeller 


Läroplanskopplingar

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Matriser i planeringen
Etik och moral
Uppgifter
Etiska dilemman