Skolbanken Logo
Skolbanken

Kolibrins aktionsforskning HT-21

Hasselbackens Förskola, Stenungsund · Senast uppdaterad: 11 oktober 2021

Hur arbetar vi med flerspråkighet som närvarande pedagoger i våra mindre grupper?

Vart ska vi?

Vad vi vill förändra/ förbättra:
Vi vill väcka ett intresse för språk i olika former samt ge barnen förutsättningar att utveckla sina språkliga färdigheter. 

Aktionsforskningsfråga: 
Hur kan vi arbeta med flerspråkighet som närvarande pedagoger i våra mindre grupper?

Vilket/ vilka utvecklingsområden ska utvärderas: (Lpfö18): Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

 

Hur gör vi?
Vi arbetar utifrån ett pedagogiskt årshjul med fyra fokusområden som är: Socialt och emotionellt (augusti, september) Språk (oktober, november, december), Matematik (januari, februari, mars) Miljö, naturvetenskap och teknik (april och maj).

Eftersom vi snart går in i oktober då fokusområdet är Språk så kommer vår aktion rikta sig mot det fokusområdet i årshjulet.

Aktion: Vi kommer utifrån den valda aktionsforskningsfrågan att starta med aktionen: hur utvecklar vi den språkliga undervisningen i våra mindre grupper med hjälp av Takk? Tecken underlättar förståelsen av det talade språket. Genom att komplettera undervisningen med tecken ger vi barnen stöd att utveckla sin språkliga förmåga samt underlättar för samspel och kommunikation.

Vi planerar att använda tecken i olika situationer och aktiviteter under dagen.

Läroplansmål: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.”


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback