Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Klassificering, sortering och mönster

Björkviks skola, Katrineholm · Senast uppdaterad: 8 september 2021

Vi börjar arbeta med klassificering, sortering och mönster.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Konkretisering av mål, dessa kunskaper/färdigheter ska eleverna ges möjlighet att utveckla:

  • klassificering och sortera föremål efter form, färg, storlek, antal och andra egenskaper
  • använda och formulera kriterier/regler för sortering
  • resonera och motivera sina val av kriterier/regler
  • upptäcka och resonera kring kamraternas val av kriterier /regler
  • upptäcka, skapa och beskriva mönster

Arbetsformer:

  • vi arbetar ämnesövergripande, såsom idrott, utomhusaktivitet, musik, bild
  • vi använder konkreta material, sorteringsmaterial såsom kulor, knappar, pärlor eller stenar

Dokumentation och utvärdering:

  • mattesamtal i smågrupper med en pedagog
  • barnens egen dokumentation som syftar till att inspirera och bredda barnens tankar kring matematik

Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter