Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Tal

Gottsundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 8 september 2021

Du har talet 8 och 2. Beräkna a) summan b) produkten

Planering i  matematik åk 7 bas

Arbetsområde Tal

Vecka

ÅK 7

Videogenomgångar + elevspel

34

Träningshäfte 7:1    Tiotalssystemet sid.4

 

Matte Direkt- stora boken    sid.30

 

Träningshäfte 7:1  Heltal på tallinje sid. 5

 

Genomgång  PP-tiotalssystemet

 

 

https://youtu.be/x3FgSb52r2g

Heltal på tallinje

 

Extra träning:

https://www.elevspel.se/amnen/matematik/293-platsvarde.html

 

35

Träningshäfte 7:1     De fyra räknesätten sid. 6 + sid.7

 

Matte Direkt- stora boken   sid.11

 

Matte Direkt- stora boken   sid.31

 

PROBLEMLÖSNING

https://youtu.be/zaPapybG2Vg- begrepp

https://youtu.be/sOLBsD-Yx4A uppställning av addition

https://youtu.be/mII_kFAew5A uppställning av subtraktion

https://youtu.be/iarzUaQysEY multiplikation med uppställning och minnessiffra

https://www.youtube.com/watch?v=YR8eqRVD6sU&ab_channel=Eddler

kort division

https://youtu.be/lMZlcgeO_QU strategier för problemlösning

36

 

Träningshäfte 7:1     Delbarhet sid.8

 

Matte Direkt- stora boken  sid. 12 och 13

 

PROBLEMLÖSNING

 

https://youtu.be/wpzxq37GX8Q delbarhet

 

 Extra träning:

https://www.elevspel.se/amnen/matematik/12115-matteord-de-fyra-raknesatten.html

 

37

Matte Direkt- stora boken   Tal i decimalform sid.16 + sid.17

 

Matte Direkt- stora boken   Decimaltal  sid.18 + sid.19

 

 

https://youtu.be/njppNQW0qDg?list=PLAx-yR-jAYgYjOYICOaLdS1I1LtM_YuXA decimaltal, talposition

https://youtu.be/OWeVL5Ryg0Q?list=PLAx-yR-jAYgYjOYICOaLdS1I1LtM_YuXA decimaltal- tiondelar

https://youtu.be/DTOJXWlZ-U8?list=PLAx-yR-jAYgYjOYICOaLdS1I1LtM_YuXA – decimaltal- hundradelar

38

Träningshäfte 7:1      Multiplikation och division med 10,100

                                       Sid. 16 + sid.17

 

Träningshäfte 7:1      Avrundning    sid.18 + sid.19

 

Träningshäfte 7:1      Uppslaget  sid.21

 

https://youtu.be/WeyFri9vjIo    multiplikation med 10,100 och 1000

https://youtu.be/J4Ws1osk0l0 division med 10,100 och 1000

 

https://youtu.be/YB3hxjTr0JM avrundning

 

39

Repetition inför provet -  lektion 1 och lektion2

 

Träningshäfte 7:1   Testa dig själv sid.22

Repetitionshäfte - Tal

Elevspel.se

 

PROV- lektion3

 

Elevspel:

https://www.elevspel.se/amnen/matematik/293-platsvarde.html

 

https://www.elevspel.se/amnen/matematik/12115-matteord-de-fyra-raknesatten.html

 

https://www.elevspel.se/amnen/matematik/8794-positionssystemet-med-decimaltal.html (nivå 1,2,3)

 

https://www.elevspel.se/amnen/matematik/5238-multiplikation-10-100-1000.html

 

https://www.elevspel.se/amnen/matematik/3632-avrundning-grunderna.html

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter