Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

BETBET03

Betong 3

Anders Ljungstedts gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 8 september 2021

Betong 3 – bärlag, 100 poäng

Ämnet betong behandlar formsättning, armering och betonggjutningar, från planering och utförande till det att objektet är färdigt att brukas. Objekten kan vara allt från mindre konstruktioner som plintar under en altan till stora konstruktioner som broar och vattenkraftverk.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

Informationssökning för arbetsuppgiften med hjälp av internet och på andra sätt.

Planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.

Formsättning av bärande formar.

Klippning och bockning av armering samt olika metoder för sammanfogningar av armeringsjärn

i samband med montering i bärande formar.

Betonggjutning i bärande formar och formtryckets påverkan på formen.

Direkt- och efterbehandling av betongytor, till exempel bärlag.

Demontering av formar med hänsyn till klimatets påverkan på betongens brinntid.

Formsättningsarbeten, armering och betonggjutning av lutande form.

Olika typer av material och deras egenskaper.

Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.

Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Ergonomiskt arbetssätt.

Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra

riskbedömningar.

Problemlösning i samband med arbetsuppgifterna.

Metoder för att utvärdera sitt arbete.

Hållbart byggande. Hantering av material, till exempel förvaring, minimering av spill samt

sortering av byggavfall och restprodukter. Resursanvändande kopplat till arbetsuppgiften.

Facktermer i relation till arbetsuppgiften.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter