Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6

Spanska åk 6

Kvarnsvedens skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 8 september 2021

Du kommer att använda textboken Vale 6. Boken har en website (ovningsmastaren.se). Du kommer att lära dig några enkla sånger på spanska, skapa enkla dialoger samt ha praktiska övningar för att öva spanska fraser. Du kommer att även arbeta med en presentation av dig.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla...

kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används.

förmågan att sätta innehållet i relation till dina egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

förmågan att använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation.

förmågan att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.

förmågan att formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att arbeta med...

Tema:

familjen, husdjur, mat ,familjen, kroppen, klockan, mat, lägesord, färger,veckodagarna och månaderna, räkneord 0-50, vardagslivet i Spanien, latinamerikansk och spansk geografi

Grammatik:
verb- tener, hay, estar, ser;m.fl., bestämd och obestämd artiklar; adjektiv, ordföljd 

Produktion:

öva uttal, skapa dialoger med enkla fraser; sjunga på spanska, spela spel

Förståelse: förstå enkla instruktioner; lyssna på enkla texter

Bedömning

Du kommer bedömas i att...


förstå tydligt talat och enkelt språk i lugnt tempo.

förstå enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

formulera dig enkelt i muntliga och skriftliga framställningar.

uttrycka dig enkelt i muntlig och skriftlig interaktion.


Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter