Skolbanken Logo
Skolbanken

Bornholm läsåret 21/22

Förskolan Marieberg, Östhammar · Senast uppdaterad: 9 september 2021

Forskning visar att ett systematiskt arbete med språklekar kan underlätta barnens framtida läs och skriv inlärning. Ett roligt och inspirerande material för barn i alla åldrar.

  • På förskolan arbetar vi mycket med barnens språkutveckling. Genom sång, lek, ramsor och sagor lockar vi barnen att undersöka språket.

 Syfte: Att utveckla barnens språk, ord och begrepp. 

Att väcka barnens nyfikenhet för det skrivna språket.

 Metod: Bornholmsmodellen är ett strukturerat material med rim ramsor, ord, begrepp och sagor som barnen aktivt tar del av och arbetar med. Bornholmsmodellen har två spår att följa, ett för de yngre barnen och ett för de äldre barnen på förskolan.

Vi har delat in barnen i fyra olika grupper och arbetar med dessa grupper en till tre gånger i veckan beroende på ålder.

Vi kommer också att ha en språksamling för alla barn klockan 09.00 tisdag, onsdag och torsdag varje vecka.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter