Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6

Tema Återbruk (Blockhusruta) - åk 6

Klaraskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 13 september 2022

Vi arbetar med lappteknik och tar tillvara gamla tygrester.

Mål

För att bli godkänd och få betyg ska du på symaskin sy en liten kudde som på ena sidan har en Blockhusruta. Blockhusrutan kräver en noggrant gjord planering (tex hur den ser ut, vilka färger du ska använda). Därefter skall du skriva en utvärdering i slöjdportfolio. Om du hinner får du en annan uppgift när du är klar.

Vad är det som bedöms?

  •  Din idé och planering.
  • Ditt slöjdarbete, vilken kvalitet det håller.
  • Din utvärdering
  •          Din förmåga att välja sätt att komma vidare i arbetet, läsa och förstå instruktioner.
  •      Din förmåga att använda verktyg och maskiner.
  •          Hur du agerar och jobbar på lektionerna.
  •      Hur du kan tolka slöjduttryck genom att resonera kring färg, form och material.

 

Till din hjälp kommer du att få instruktioner främst genom SLÖJDLEXIKON – användarnamn är Halmstadslöjd och lösenord är slöjdare. Du loggar in på Slöjdlexikon, tryck Instruktioner i Textilrutan, Sytt på maskin i vävda tyger, Blockhusrutan. Det kan även bli skriftliga instruktioner och gemensamma genomgångar.

Du kommer att få ett omdöme som läggs i Unikum under rubriken Kunskaper och i en matris under rubriken Planering kan du se hur du ligger till och vad du behöver utveckla. Detta görs när du har gjort klart slöjdprocessens alla delar, dvs planering, arbete och utvärdering, dvs i slutet av terminen.

Tidpunkt då slöjdarbetet skall vara klart kommer besked om senare. Då redovisar du i SLÖJDPORTFOLIO där du har egen inloggning.


Läroplanskopplingar

Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Hur färg, form och material bidrar till olika uttryck hos slöjdföremål.

Resurshushållning genom återbruk av material.

Matriser i planeringen
Halmstad Slöjd - Kunskapskrav åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter