Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

9

Befolkning, AB

Broskolan, Upplands-Bro · Senast uppdaterad: 12 september 2021

Syftet med detta område är att du ska få kunskap om hur jordens befolkning är fördelad och varför den är fördelad på detta sätt samt konsekvenser av detta.

Lärandemål:

 • Jag känner till hur jordens befolkning är fördelad samt vilka orsaker och konsekvenser detta medför.
 • Jag kan göra olika geografiska analyser genom att tyda olika modeller och diagram.
 • Jag kan använda och förklara olika geografiska begrepp, som demografi, HDI och BNP.
 • Jag kan med hjälp av statistik och diagram dra olika slutsatser om befolkningsfrågan.
 • Jag kan diskutera och resonera kring hur en växande befolkning påverkar människor, natur och samhälle.
 • Jag vet vad en befolkningspyramid är och hur man utläser en sådan modell.
 • Jag vet vad begreppen migration, immigration, emigration och urbanisering innebär.
 • Jag känner till olika orsaker till migration och konsekvenser av detta.
 • Jag kan resonera om sambandet mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

 

Hur gör vi:

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Läsa text i lärobok och tillhörande material
 • Filmer
 • Övningsuppgifter

 

 


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

Matriser i planeringen
Befolkning, fattigdom och hälsa
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter