Skolbanken Logo
Skolbanken

Öst. V.37.1

Mörarps förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 13 september 2021

I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Mål:

Vi fortsätter att arbeta med matematik 1-5 i första hand men anpassar oss efter barnens olikheter och behov. Vi kommer att arbeta utefter Bishops matematiska aktiviteter för att fördjupa och vidga vyer kring vikten av lärande, att göra det begripligt i barnets lärande.

Vi introducerar materialet och arbetar med värdet av pengarna genom att göra en prislista och jämför den med verkliga prislistor. Vi kommer att besöka närliggande butik.

 

 

Syfte:

För att barnen ska få en ökad förståelse för värdet av pengar och vad saker kan kosta. Att utveckla rimlighet och förmåga att uppskatta.

 

 

 


Läroplanskopplingar

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter