Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6

Spanska Åk 6 v 35-40

Sturebyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 september 2021

¡Hola! Här kan du se vad vi arbetar med i spanska under första delen av höstterminen i årskurs 6 (v. 35-40).

Vi använder oss av läromedlet Mucho Más 6.

 

Kapitel 1:

Hälsnings- och avskedsfraser + artighetsuttryck

Fråga och svara hur man mår.

Uttala speciella spanska bokstäver

 

Kapitel 2:

Räkna 1-12

Fler uttryck för att hälsa, ta avsked, och fråga hur någon mår

Länder på spanska

 

Kapitel 3:

Djur

Fråga och svara om man har djur

UN och UNA (obestämd artikel)

Flertal (Plural)

 

Till detta kommer glosor för varje kapitel (se gloslistorna på sidorna 178-179).

Dessutom kommer vi att lära oss lite om olika länder där man talar spanska och hur människor där lever.

 

Examination:

Elever bedöms utifrån aktivitet på lektionerna.

Vi har också ett skriftligt prov under vecka 40.


Läroplanskopplingar

Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.

Olika former av samtal och dialoger.

Enkel information och enkla meddelanden.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.

Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.

Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.

Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.

Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i enkla texter om välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Prov Spanska