Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Alla årskurser

Spanska åk 7 kap 5-8

Observatorielundens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 november 2021

Berätta om dig och din familj, beskriva en bild (utryck som till vänster, till höger och i mitten och olika färger), beskriva personers utseende och kläder och räkna från 1-100.

 

Eleven kommer att lära sig att berätta om dig och din familj, beskriva en bild (utryck som till vänster, till höger och i mitten och olika färger), beskriva personers utseende och kläder och räkna från 1-100.

 

 

Kommunikationens innehåll

 

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

 

Hur?  bland annat med Gracias 7 material ( böckerna och hemsidan). Kapitlen 5-8

Gracias 7 textbok, övningsbok, hemsidan, widgitonline och sli.se och urplay

 • skriftliga uppgifter
 • muntliga uppgifter
 • läsförståelse 
 • hörförståelse uppgifter

 

Tidsplan (mellan dessa veckor pågår arbetsområdet)

v.40-v.46

 

Datum för bedömningstillfällen (utöver den formativa bedömningen) – åk 6-9

läraren bedömer elevens prestation genom att arbeta under lektionerna med olika skriftliga och muntliga uppgifter och genom provet om kapitlen (v.45)

 

Varför?

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback