Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 3

Favoritmatematik 2A (kapitel 2)

Maltesholmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 september 2021

I det här kapitlet har vi arbetat med addition och subtraktion med och utan tiotalsövergång i talområde 0-100.

Mer information hittar du på planering som heter Favoritmatematik 2A. 

Viktiga begrepp:

större än, mindre än, likhetstecken, sedel, mynt, talföljd, tallinje, tvåsiffrig, växla, sammanlagt

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Favorit matematik 2A kapitel 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter