Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Koll på Matematik 1A, kap 2

Centralskolan, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 11 oktober 2021

Koll på matematik 1 A stimulerar ett språkutvecklande arbetssätt och ett gemensamt lärande där eleverna får möjlighet att lära både av varandra och tillsammans med varandra.

1. Övergripande mål och bedömning:

Vi kommer att träna på:

 • lägesord för att beskriva olika föremåls placering i ett rum; över/under, framför/bakom, mellan, på, i, bredvid
 • konstruera, fortsätta, beskriva och uttrycka enkla geometriska mönster
 • skriva talen 0-5
 • programmering

Bedömning sker genom:

 • samtal
 • observation

 

För att nå målen kommer vi att arbeta med:

 • matematikboken: Koll på matematik 1A
 • praktiska övningar
 • samtal om begreppen både i mindre grupp och i helklass
 • synliggöra och tydliggöra matematiken med hjälp av bilder eller filmer
 • arbeta digitalt på bingel

Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter