Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

F

Teknik åk 5 läsår 22/23

Skärgårdsstadsskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Övergripande mål Du ska: - ha förståelse för att teknik är allt människan skapar för att underlätta för oss i vardagen. - känna till hur några vanliga tekniska föremål fungerar. - ha kunskap om att det är olika behov som styr vad vi använder för teknik i vardagen. - Känna till att det är vi människor som avgör om det är bra eller dålig teknik, beroende på hur vi använder tekniken. Innehåll Följande mål i ämnet teknik ligger till grund för arbetet Kopplingar till läroplan Teknikens syfte: identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, Tk Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, TkSyfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, Tk 4-6 Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

 

Konkretisering av målen (Dina mål)

Dina mål:

När du har arbetat med det här området ska du:

Ha kunskap om att teknik är materiella föremål som vi uppfinner och utvecklar för att underlätta för oss i vardagen.

känna till  hur några vanliga tekniska föremål fungerar.

Ha kunskap om att det är olika behov som styr vad vi använder för teknik.

Arbetsformer

Under arbetsområdets gång kommer du arbeta så här:

Självständigt arbete, arbete i par och grupp.

Du kommer deltaga i samtal och diskussioner.

Du kommer få läsa och lyssna på texter samt arbeta med uppgifter och uppdrag utifrån texter och sedan lösa olika uppdrag du får.

Du kommer att få se film och dokumentera dina tankar och observationer.

 

 

 

 

 

Viktiga begrepp under arbetes gång

Behov, Uppfinna, teknikutveckling, Utveckla, analysera, dokumentera.

 

Matriser

Tk
 Teknik i vardagen
  Nivå 1
 
Nivå 2
 
Nivå 3
 
Ny nivå 4
 
Förmågan att använda begrepp
Teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 
  • Tk  4-6
Du känner till några begrepp inom ämnet
Du kan kan använda några begrepp inom ämnet
Du förstår och kan använda begrepp i rätt sammanhang inom ämnet
Du kan använda dig av begreppen i olika sammanhang på ett korrekt sätt
Förmågan att förklara
Vad är teknik?
 
  • Tk  4-6
Du behöver mycket hjälp för att klara detta.
Du behöver lite hjälp för att klara detta .
Du klarar att redogöra själv för detta
Du kan redogöra för sammanhang själv samt visar förståelse genom att använda exempel i förklaringar
Förmågan att
Kunna ge exempel på för och nackdelar med olika tekniska lösningar
 
  • Tk  4-6
Du behöver mycket hjälp för att göra detta.
Du kan med lite hjälp förklara/redogöra för detta.
Du klarar att redogöra själv för detta
Du kan redogöra för sammanhang själv samt visar förståelse genom att använda exempel i förklaringar

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter