Skolbanken Logo
Skolbanken

Projekt: Före Bornholm

Lilla Gunghästen, Falköping · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Vi använder skapandet i ateljén som en vidareutveckling på språksamlingarna Före Bornholm.

Syfte:

Barnen ska få möjlighet att undersöka innehållet konkret och utvecklas i sitt språk genom de estetiska uttrycksformerna som ingår i skapande. 

Fokusfråga:

Hur kan skapandet i ateljén förstärka språkutvecklingen?


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter