Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Geografi

·

Årskurs:

9

Geografi och samhällskunskap 9C - Agenda 2030 v40

Ekens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 september 2021

”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna” Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare 2007-2016.

Agenda 2030 är de mål världens länder kommit överens om för att skapa bättre och hållbar värld. Vi kommer att fokusera på klimatkrisen. Parisavtalet 2015 är en annan global överenskommelse som enbart handlar om klimatet. Målet i Parisavtalet är att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5°C. 1,5°C når vi om 8 år om vi fortsätter att använda fossila bränslen i nuvarande takt. Klimatförändringarna får stora konsekvenser. Spelar det någon roll om temperaturen ökar med 1,5°C eller 2°C? Ja, det blir tydligt om vi t.ex. tittar på korallreven. Vid 1,5°C beräknas 70-90% försvinna. Vid 2°C hela 99%. I höst träffas världens länder för att följa upp hur det går och vad som görs i ”COP26” i Glasgow, FN:s 26:e klimatmöte.

Vi kommer att ha genomgångar, läsa, se film, diskutera och ha eget arbete. Du kommer att ha nytta av det du läst i SO:n och NO:n tidigare. Arbetsområdet avslutas med ett prov. Se nästa sida.

 

Prov: Fredag den 29/10

 

Källor:                                                                                                 

svt nyheter "Nu känns klimatförändringar in på det egna skinnet" Senaste nytt från IPCC, 2min

Klimatförändringarna "Orsak och verkan" Film 4min

SVT play "Den hotade jorden" 52min

YLE Klimatförändringen är vår ödesfråga – vem står egentligen för världens utsläpp? Bra artikel med historia och statistik från Gapminder. Vilka släpper ut mest? Länder? Individer? Historiskt?

DN Klimatet just nu Grundläggande och uppdaterad fakta, text, bilder och filmer.

svt.se "Få koll på klimatet"  Grundläggande uppdaterad fakta.

smhi.se  Olika korta filmer.

WWF, Världsnaturfonden "Mänsklig påverkan" Kortare informativa texter. Också åsikter.

Naturvårdsverket "Klimatet" Fördjupning och fakta.

 

Positiv spaning: Film om Värtaverket och CCS från bolaget Exergi 2min

Positiv spaning: Hybrit Presentation av hybrit av dem som ligger bakom hybrit.

 

Quizlet E-ord                     Quizlet C/A-ord

 

Provet Det blir en muntlig redovisning och inlämning av debattartikeln på fredag (punkt 8) samt ett avslutande prov på punkt 1-7. Det är ingen långfråga på själva provet. Du får ha 20 stödord till provet.

 

1.     Begreppen. När du läser, förklarar, resonerar eller argumenterar bör du kunna använda begreppen på ett korrekt sätt. Minst E-orden, helst alla.

 

2.     Energikällor. Du kan organisera energikällorna i en tankekarta där det blir tydligt vilka som är förnybara – icke förnybara, biobränslen – fossila bränslen. Modell finns på teams.

 

3.     Klimatkrisen. Vad är klimatkrisen? Vilka är orsakerna till klimatkrisen? Vilka blir konsekvenserna? Här ska du kunna ge grundläggande förklaringar och visa på hur olika konsekvenser kan påverka och ibland förstärka varandra. Du ska kunna visa på några extra utsatta platser i världen men också ge exempel hur vi i Sverige kommer att påverkas.

 

4.     Självförstärkande effekter och tipping points (tröskeleffekter). Om vi lyckas uppfylla Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmingen till under 1,5/2°C kan vi undvika de värsta konsekvenserna. Annars är risken stor att självförstärkande återkopplingar och tipping points (tröskeleffekter) gör att vi får svårt att hantera de negativa konsekvenserna. Vad är självförstärkande effekter och tipping points (tröskeleffekter)? Förklara och ge exempel.

Expressen "Vi väcker sovande jättar"

SVT nyheter "Tipping points"

Aftonbladet "Skräckrapporten är för försiktig"

Naturskyddsföreningen "Albedo"

 

5.     Klimatanpassningar. Vad är klimatanpassningar? Vilka klimatanpassningar behöver vi göra i Sverige? www.klimatanpassning.se (text + film 8min)

 

6.     Parisavtalet 2015. Vad är det för ett avtal? Kommer vi att kunna hålla det? Kan du ge exempel på skillnaden mellan 1,5 och 2 °C när det gäller konsekvenserna? Hur ser möjligheterna ut att nå målen?

 

7.     Agenda 2030, de globala målen. De globala målen handlar om fler saker än Parisavtalet. Vad handlar de 17 målen om? Vilka av de 17 har koppling till klimatet? Du behöver inte kunna alla målen utantill, men däremot förklara hur klimatkrisen hänger ihop med många av målen. Kopplingen till hållbara energikällor (7), infrastruktur (9) och hållbar konsumtion och produktion (11) är ju givna men det finns även kopplingar till flera av de andra målen.

 

8.   COP26. Vad behöver vi göra för att lösa klimatkrisen? Skriv en debattartikel inför mötet i Glasgow. Fundera på om din debattartikel i huvudsak vänder sig till politikerna, vanliga medborgare eller både och. Max 500 ord (=1A4 pkt12). Debattartikeln redovisas muntligt på fredag och lämnas in på teams.

 

E-ord

Agenda 2030

Hållbar utveckling

Parisavtalet 2015

Global

FN:s klimatpanel

Klimatkrisen

Klimatförändringar

Global uppvärmning

Växthuseffekten

Växthusgaser

Koldioxid

Metan

Extremväder

Värmeböljor

Torka

Skogsbränder

Skyfall

Havsytan/havsnivån/kustlinjen

Polartrakterna (arktis/antarktis)

Glaciärer, inlandsis, havsis

Permafrost

Industriella revolutionen

Levnadsstandard

BNP, BNP/capita, ekonomisk tillväxt

Befolkningstillväxt

Konsumtion-produktion

Ekologisk hållbarhet

Ekologiska fotavtryck

Cirkulär ekonomi

Förnybara energikällor (sol, vind, vatten)

Biobränslen

Icke förnybara energikällor

Fossila bränslen (olja, kol, naturgas)

Kärnkraft

 

C/A-ord

Antropocen

IPCC

COP26

Koldioxidekvivalenter

Koldioxidbudget

Nationella utsläpp

Konsumtionsbaserade utsläpp

Keelingkurvan

ppm

Självförstärkande återkopplingar

Tipping point/tröskeleffekt

Absorption

Reflektion

Albedo

Kalvar (inlandsisar)

Buffra (t.ex. havet buffrar CO2)

Scenarier

Sannolikhet

Negativa utsläpp, CCS

Klimatanpassningar

Migration

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige:

1.     Sveriges klimatmål

2.     Sveriges klimatlag

3.     Klimatpolitiska rådet

Hybrit

Greenwashing (grönmålning)

EU:s handel med utsläppsrätter

”The swedish proposal”

Ekonomiska styrmedel

Bonus malus

Reduktionsplikt

Opinionsbildning

Intresseorganisationer


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Geografi och samhällskunskap åk 9 - Agenda 2030
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter