Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 6

Mindfullness - en stressfri stund

Förskolan Storsjö, Umeå · Senast uppdaterad: 7 oktober 2021

Vi vill erbjuda barnen lugn och harmoni där de under två stunder per vecka får möjlighet att stressa ner.

Detta vill vi utveckla: 

Vi vill utveckla ett inre lugn hos barnen, att vardagen inte skapar stress hos våra barn. 

Ett lugn som skapar en förförståelse för sitt välbefinnande, ett lugn som skapar bättre förutsättningar för att ta del av den undervisning och aktiviteter som förekommer i verksamheten.

" Hela vår livsstil är mer forcerad idag och den nya tekniken gör att vi inte längre koncentrerar oss på en sak utan gör allt på samma gång.

Barnen ärver den vuxnes livsstil och även om det finns många fördelar med "multitasking" så gör det att små barnhjärnor inte får den tid de behöver för att smälta alla intryck" Ylva Ellneby, förskollärare & Specialpedagog

 

Så här ska det gå till:

Vi vill erbjuda barnen stunder de kommer att få lyssna på en berättarröst samt en pedagog som finns närvarande.

Vi kommer att ta del av det material (Mindfulness i förskolan) som Mindfulnesscenter erbjuder men även andra inslag av avslappning kommer att förekomma.

Efter varje tillfälle samtalar vi om hur det kändes i kroppen samt att de får dokumentera i sina loggböcker.

Så här ska vi synliggöra utvecklingen:

Genom dokumentation i unikum.

Vardagliga kontakter med vårdnadshavarna.

Dokumentera och reflektera tillsammans med barnen och göra återkopplingar som bidrar till ett bättre välbefinnande.

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback