Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Vad händer i naturen på hösten?

Förskolan Kungsgården, Umeå · Senast uppdaterad: 7 september 2022

Vad händer i naturen på hösten? Varför får löven andra färger på hösten? Varför tappar träden löv? Vad gör djuren i naturen på hösten?

Mål

Att skapa nyfikenhet på årstidsväxlingar och på naturens kretslopp samt ta tillvara på barnens frågor och reflektioner kring det som händer runt omkring oss på hösten. Varför får löven andra färger på hösten och varför tappar träden sina löv? Vad gör djuren i naturen på hösten? 

Så här planerar vi att arbeta för att nå målen

Utflykter i vårt närområde där vi upptäcker olika saker i naturen.

Vi använder mikroskopägg kopplat till iPad och utforskar olika löv, kottar, rönnbär m.m.

Vi tittar på Skrutt tittar på hösten - ett program på UR. Vi läser böcker om djur och natur och reflekterar gemensamt över det vi läser. 

Vi plockar med oss olika naturmaterial på våra utflykter för skapande verksamhet på förskolan. 

Vi skapar självporträtt med hjälp av naturmaterial.

Så här kommer vi löpande att följa barnens lärprocesser

Vi dokumenterar olika aktiviteter och reflektioner tillsammans med barnen. Vi arbetar med barnens föreställningar - varför tror ni att det är så här? Vad tror ni kommer att hända? 

Experimenterar och tar reda på fakta tillsammans - reflekterar.

Det här resultatet förväntar vi oss

Vi förväntar oss att barnen ska få konkreta upplevelser och större förståelse för allt som händer i naturen på hösten - växter och djur. 

Vi förväntar oss att barnen ska bli nyfikna på att veta mer och bli medvetna om hur de kan söka kunskap. Att barnen med kunskap också ska bli rädda om och ta tillvara på det som naturen erbjuder i form av bär och svamp, naturmaterial till skapande samt att naturen är en fantastisk plats att vara i och njuta av. 

Så här kommer vi att utvärdera temat

Reflektion tillsammans med barnen och söka kunskap gemensamt för att hitta svar på barnens frågor. Reflektion och analys av vår pedagogiska dokumentation i arbetslaget. Vad visar barnen intresse för och hur går vi vidare?

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback