Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

3

Bild åk 3

Hågadalsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 11 oktober 2021

En bild kan säga mer än tusen ord....

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 •  framställa bilder utifrån olika tekniker och material
 •  framställa bilder till egenskrivna texter som passar och förstärker dina texter
 •  framställa bilder till egna upplevelser och kunskaper
 •  berätta om dina åsikter och vad du tycker att en konstbild förmedlar för en kamrat och för din lärare

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • skapa bilder med olika tekniker och material
 • uttrycka egna upplevelser och kunskaper i bild
 • skapa bilder till en egenskriven text som passar (illustrera en text t ex saga eller faktatext)
 • delta i samtal om bilder t ex vad bilderna berättar

  

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • kunna använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck
 • kunna framställa bilder för att förstärka en text
 • kunna samtala om bilder

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter