Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5

Människokroppen

Eiraskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 11 oktober 2021

Människokroppen är förunderlig. Hur fungerar allt? Hur mycket blod finns det? Hur samarbetar hjärtat och lungorna? Vilka organ finns och varför har vi dom? Många frågor vi ska ta reda på svaren till och lära oss om i detta aretsområde.

Mål:
Du ska kunna redogöra för:

 • människans olika organsystem, utseende, placering, funktion och hur de samverkar.
 • varför det är viktigt med kost, sömn och motion.

 

Du ska utveckla din förmåga:

 • att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta   ställning i frågor som rör hälsa.
 • att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.
 • genomföra systematiska undersökningar.

 

Undervisningens olika delar

 • samtala och diskutera
 • titta på filmer
 • läsa i biologiboken
 • genomföra systematiska undersökningar
 • dokumentera dina undersökningar

 

Bedömning

 • delaktighet i samtal och diskussioner
 • hur du använder ämnesspecifika begrepp
 • hur du följer instruktioner och genomför experiment
 • hur du dokumenterar experiment med text och bild
 • skriftliga uppgifter och prov
 • muntliga resonemang

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Människokroppen
Uppgifter
Uppgift 1