Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

GRNMATC

Samband och förändring delkurs 4

Vuxenutbildningen, Borås Vuxenutbildning · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Samband och förändring

Samband och förändring 

I det här området kommer vi att arbeta med följande delar från det centrala innehållet i kursplanen:

  • Procent och förändringsfaktor för att uttrycka förändring samt beräkning med procent i vardagliga situationer. 
  • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och samband.

 

Viktiga begrepp (matteord) som du skall lära dig

 

Träna mera

 

Arbetsblad

Bråkform, decimalform och procentform

Andelen, delen det hela

Procent och procentenheter

Mer om procent

Räkna med procent

Förändringsfaktor

Upprepade förändringar

Koordinatsystemet

Vad är en funktion?

Rita en graf

Vilken är funktionen? (l)

Vilken är funktionen? (ll)

Mer om funktioner (l)

Mer om funktioner (ll)

 

 

 

Inför prov

Provet omfattar sidorna 168 - 218 i boken. Läs sammanfattningen på sid 218-219 noga.

 

 

 

 

Repetitionsuppgifter och filmer

(förväntade förkunskaper)

Fördjupningsuppgifter

 

Filmer

Andel i procentform

Delen

Ränta

Proportionalitet

Tid och rörelse

Sträcka tid och hastighet

 

Arbetsblad
Hur stor andel (l)

Hur stor andel (ll)

Decimalform - procentform

Del av antal

Ränta

Procent och procentenheter

Koordinat och koordinatsystem

Proportionalitet

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter