Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

5

FPP hylla

Folkungaskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Under detta arbetsområde kommer du jobba med sammansättning skruv. Du kommer att göra en hylla. Till detta kommer du använda olika mätverktyg, skärverktyg samt lära dig mer om ytbehandling. Du ska även träna på att arbeta i process (Idé, planering, genomförande samt utvärdering)

Vad ska du lära dig?

Under detta arbetsområde kommer du jobba med sammansättning skruv. Du kommer att göra en hylla. Till detta kommer du använda olika mätverktyg, skärverktyg samt lära dig mer om ytbehandling. Du ska även träna på att arbeta i process (Idé, planering, genomförande samt utvärdering)

 

Varför ska du lära dig det?

Innehållet i detta område är viktigt därför att du ska träna på olika hantverks- och sammansättningstekniker samt lära dig hantera de olika verktygen.

 

Men kanske viktigast av allt är att du lär dig att arbeta i process.

 

Hur ska du lära dig det?

Arbetet sker till stor del individuellt men startas med genomgångar, såväl praktiska som teoretiska moment är inslag av varje lektion.

 

Vilket material kommer du använda?

Inspirationsmaterial, ritningar samt lärarens genomgångar.

 

Hur ska området bedömas?

  • Du examineras kontinuerligt på utfört arbete under lektionstid samt vid inlämning av loggbok och färdiga alster.
  • Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både skriftligt och praktiskt. Skriftligt genom att du beskriver vad du gjort samt vad du använt för verktyg, detta görs i loggboken. Praktiskt genom att du visar att du kan hantera olika verktyg.
  • Se vilka kunskapskrav som bedöms under området nedan.

 

Hur ska återkoppling ges?

  • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.
  • Kunskapsmatris efter områdets avslut.

Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Matriser i planeringen
Hylla
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter