Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

SO åk 1-3

Olandsskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 15 oktober 2021

I en gemensam SO-bok får eleverna det centrala innehållet från Lgr11 i SO; geografi, religion, samhälle och historia. Vi lägger grunden till den viktiga begreppsförståelsen och kopplar fakta till elevernas egna erfarenheter via barnen i boken.

Arbetssätt

Vi kommer att:
- läsa
- diskutera

-analysera
- se film

-skriva i tillhörande arbetsböcker

Bedömning

Följande kommer att bedömas:
- uppmärksamhet och deltagande på lektionerna och i diskussioner
- genomförande av arbetsuppgifter


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter