Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Utbildningsplan 2021 Snösätra förskolor förskolan Rödmyran, avdelning Månskenet

200321 Förskolan Rödmyran, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Fsk EÅV Mall för utbildningsplan 2021

IUtbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 Utbildningsplan 2021 för avdelning Månskenet på Förskolan Rödmyran i Snösätra förskole enheten

 Utbildningen på Snösätra förskolor, förskolan avdelningen Månskenet utgår ifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, Barnkonventionen samt enhetens verksamhetsplan. Efter introduktionsveckorna ska vi nu fortsätta med utbildningsplanen för vår verksamhet. När vi planerar barnens aktiviteter utgår vi från introduktionsplanen, våra barns intressen och utvecklingsbehov.

Vi vill skapa miljöer och situationer där barn stöttas till att klara av saker själva. Barn är nyfikna och vill lära sig och vår uppgift som pedagog är att erbjuda och stötta dem i deras kunskapssökande.

Vi utvärderar vår verksamhet genom att använda oss av stadens kvalitetsindikator (WKI). Genom vår förskole undersökning får vi syn på våra utvecklingsområden och kännedom om vad våra vårdnadshavare önskar av vår verksamhet.

Vi arbetar för att dokument som den här utbildningsplanen och framtida lärloggar som ligger i Skolplattformen ska ge er vårdnadshavare en större inblick i verksamheten.

Vi använder oss av Skolplattformen för att anmäla frånvaro och ledighet för barnen samt där vi publicerar månadsbrev och verksamhetens kalendarium med viktiga datum.

Vi utformar avdelningen Månskenets miljö efter barnens behov av stimulans och utveckling och vi har skapat tillgängliga och tillåtande lärmiljöer för att följa och locka barnens intresse. Miljön ska ses som barnens lekområde, en plats där barnens fantasi, förmågor och engagemang uppmuntras genom material, miljö och pedagogernas inställning.  Barnen ska ha möjlighet att växla mellan olika aktiviteter under dagen. För yngre barn är viktigt med en fysisk miljö som stimulerar deras sinnen och det kroppsliga utforskandet. Att de får möjlighet att experimentera med sand, vatten och övrigt material som finns utomhus/inomhus, utmanar barnen till att experimentera och utforska olika material och vad man kan göra med dem.

Vi ger alla barn maximalt stöd för att utveckla sitt språk, tal och kommunikation genom att benämna allt i alla våra dagliga situationer som leken, alla måltider, klä på/klä av, samling och med hjälp av olika digitala appar. Vi har skapat en "Språk hörna" där vi gjort ett stort träd tillsammans med barnen. Barnen har målat papperstallrikar med grön färg som blad och på tallrikarna limmade vi barnens bilder och bokstäver på varje barns namn och hängde på trädet.

Vi ser till att öka och förbättra föräldrasamverkan för att följa barns alla lärandeprocesser för språkutveckling i samarbete med föräldrarna - föräldrarnas roll är viktig för språkutvecklingen. Vi har, i hela stadsdelen, startat upp en stor satsning på barnens språkutveckling. I läroplan för förskolan kan vi läsa att: ”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.”

Som en del i den satsningen håller vi på att inreda ett litet bibliotek på förskolan. Vi kommer att försätta arbeta mycket med flanosagor, barnlitteratur och berättelser, högläsning, sånger, rim och ramsor, samt samtal om bilder. 

Temainriktat arbetssätt ger många möjligheter till att stödja barns språkutveckling. Barnen använder alla sinnen och sina egna erfarenheter, de utforskar, de får ny kunskap och expanderar sina ordförråd. I starten av terminen började vi arbeta med tema "Bra kompis och känslor ". Vi fokuserar på att stärka gruppens och barnens egen självkänsla.

Detta för att kunna hjälpa barnen att visa sina känslor, uttrycka sig och beskriva vad och hur de känner.

Temat valde vi baserat på barnens intresse. Under temats gång kommer vi att använda oss av olika uttrycksformer som rörelse, lek, musik, skapande och sång.

Frågor som ofta dyker upp handlar om hur en bra kompis ska vara. Vad ska man göra då det uppstår ett problem, en konflikt som ska lösas? Vad kan man göra om ett barn inte får vara med i leken? Hur känns det för en själv om man inte skulle få vara med?

De flesta barnböcker i dagsläget baseras på barnens verkliga liv. De utspelar sig i deras egen igenkännande miljö. Det vill säga i förskolan, skolan, i hemmet oftast i umgänge med barn och vuxna. Vårt mål är att få barnen att förstärka sin egen självkänsla. Detta genom att de själva ska få insikt kring sina känslor, men även andras runt dom. Genom att få barnen att kunna förstå andras känslor vill vi få dom till att stärka sin sociala kompetens.

I temat Bondgården har vi pratat om olika djur som finns på en bondgård. Vi fördjupade oss i olika frågeställningar som kommer upp kring olika djur. Det kan vara exempelvis varför det finns kor, vad de äter, hur stora de är och hur de låter. Traktorer och stora maskiner är också något våra barn fascineras av vilket också kommer vara en del i temat. Med hjälp av temaarbetet kan vi öka barnens förståelse för naturvetenskap, matematik och hur miljön påverkar i samhället. 

Vi har fokus på den fria leken. Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. För barn i förskolan är lek en viktig del av pedagogiken. ”I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck” (lpfö18:8). Målet med lek är att stimulera barnens utveckling och lärande. Lek är något som barnen får att bli rörliga och samtidigt lär de sig att hantera problemlösningar med hjälp av kommunikation. Lek är också ett sätt för barnen att ha sin egen frihet där de får chansen att tänka och fantisera fritt. ”Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för” (lpfö18:10). Detta gör vi genom att ta hänsyn till barnens förmåga samt behov. Läroplanen är bred och för att barnen ska lära sig mycket är det viktigt att anpassa det som ska läras ut så att de får in den nya kunskapen. Vi ska också lära barnen att ta eget ansvar samt jobba med andra och kunna jobba själv. Det gör vi genom aktiviteter eller lekar tillsammans i grupp där ett samarbete sker samt även att göra aktiviteter och lekar enskilt där barnen ska försöka jobba själva. Vi ska även uppmuntra barnen till att tillföra sina egna åsikter och tankar genom att fråga barnen. Lek kan användas för att utveckla barnen på olika sätt i olika områden. Man kan göra lek av nästan allting då märker man att barnen måste träna på något mer kan man säkert hitta på en lek som utvecklar det området som behöver stärkas samtidigt har barnen roligt och lär sig mycket under tidens gång.

 Fasta rutiner är viktiga på Månskenet. Genom rutiner vet barnen vad som händer, vad de ska göra och vad som kommer att hända på förskolan. Rutiner skapar trygghet hos barnen samt hjälper dem att förstå sin omvärld. En vecka och vardagsrutiner brukar se ut så här:

Måndagar: 

Vi har tillgång till förskolans rörelserum kallat hoppis. Vi erbjuder barnen olika plushöjdande aktiviteter inomhus som till exempel leka med bollar, springa, klättra, balansera, rulla, åka ruschkana på mjuka madrasser och miniröris. Barnen får träna på sin olika grovmotorik, kroppskontroll och att använda sina kroppsdelar på olika sätt.

 Tisdagar:

En dag då vi har skapande i mindre grupper.

 Onsdagar:

Vi har skogsutflykt, är i närområdet, går på promenader eller är i parkleken. Under våra skogsutflykter plockar vi olika naturmaterial som barnen använder till olika skapande aktiviteter.

 Torsdagar:

Högläsning eller läsning av flano saga i mindre grupp. I dessa grupper erbjuder vi barnen utmaningar för att utveckla deras språkförmåga genom att läsa sagor med konkretamaterial (sagolåda, språklåda).

 Fredagar:

Ute på gården tillsammans med de andra avdelningarna. Varannan vecka tar avdelningen Solstrålen hand om våra barn på förmiddagen. Då har vi planering för två veckor framåt.

·         Kl.6.30 Förskolan öppnar inomhus.

·        Kl.7.30 Frukost serveras.

·        kl.8.00 Frukosten avslutas och körs ut i köket.

·        Kl.8.00-10.30 Utevistelse. Vi går ut på gården. Varje dag har vi en pedagog    som har ansvar att checka in barnen. Det är viktig att man går fram till den ansvariga pedagogen och säger att mitt barn är här nu.

·        Kl.9.00 Morgonmöte med en representant från varje avdelning.

·        Kl. 9.30 Fruktstund (Därefter följer vi med våra aktiviteter som vi har planerat efter veckoschema)

·        Kl.10.15 Blöjbyte/toabesök (Om barnen behöver byta blöja tidigare än den bestämda tiden gör vi självklart det). Vi går in i mindre grupper. Vi tvättar händerna och byter blöjor på de barnen man går in med.

·        Kl.10.40-10.55 Pedagoger har samling för barnen. Under samlingarna sjunger vi namnsång, veckodagssång, årstid, därefter barnen väljer olika leksaker från samling påse och sjunger. Vi går genom temat, visar olika djur, vad de heter, hur de låter. Vi räknar antal barn, vilka som är här och vilka som är hemma. Vi har varierande samlingar beroende på vårt tema. Vi pedagoger har repetition av olika matematiska och språkliga begrepp för barnen under samlingarna. Just nu övar vi på att sjunga Jul och Luciasånger.

·        Kl.11.00 Nu äter vi Lunch vid två bord. (Ett barn får vara med och hjälpa till med att duka bordet). Vi pedagoger rullar och sitter en vecka i taget vid varje bord. Vi dukar fram så det ser inbjudande ut. Alla barn ska erbjudas gaffel och de som behöver även sked. De som kan dricka ur vanligt glas ska få möjlighet att göra detta, i annat fall har vi även pip muggar. Måltiden ser vi som en pedagogisk möjlighet och vi ska erbjuda dem möjligheter till utveckling. De får träna på att lägga upp mat med pedagogernas hjälp etc.

·        Ca kl.11.45 Lunchen avslutas Vi dukar undan lunchen. Var och en ansvarar för avdukning och disken på sitt bord. Man skrapar av matrester i bunken. Barnen sitter kvar på sin plats tills pedagogen är klar med avdukning och disk.

·        Ca kl.12.00-13.30 Barnen vilar. Vi placerar barnen så gott det går efter hur de sover och vart det behövs en pedagog. Vissa barn vaknar och kan behöva en pedagog som sitter bredvid för att kunna somna om. En pedagog ska alltid vara inne i vilorummet. Så fort det finns möjlighet går den första pedagogen på rast. Vanligtvis den som slutar tidigt, alla pedagoger har en dag var. Ju fortare vi kan komma i gång med rasterna desto bättre är det för barngruppen då de så småningom börjar vakna. (När barnen vaknar då läser vi böcker för barnen de som väljer själva.)

·        Kl.12.15-13.30 Alla haft rast

·        Kl.13.40 Vi byter blöjor allt eftersom de börjar vakna.

·        Kl.14.00 Mellanmål. Vi serverar mellanmål. Vi sitter vid 2 bord och precis som vid lunchen att mellanmålet är en pedagogisk måltid.

·        Ca kl.14.40 Mellanmålet avslutas. Varje pedagog dukar av och tar disken från sitt bord.

·        Kl.15.00 Vi klär på oss och avslutar dagen utomhus. Frivilliga aktiviteter ute på gården som barnen själva väljer utifrån intresse och lust.

·        kl.16.30 Hela förskolan slås ihop, för att de flesta pedagoger går hem.

·        Kl. 18.00 Förskolan stänger ute på gården.

Vi sätter barnen i fokus när vi planerar vår lärmiljö. Barnen intressen, som även ändras under tiden så är det för oss viktigt att kunna förändra miljö. Avdelningen har olika stationer: läshörna, köksvrå, bygg och konstruktion, rörelse utrymme, skapande, färger, kritor m.m. material plockade från naturen, återvinnings material, rollek, olika lekmaterial och vi har även språk material som hänger på väggarna (t.ex. bild på olika klädesplagg och frukter, olika matematiska begrepps bilder) Det finns ett rum för rörelse kallat ”Hoppis” på förskolan där kan våra yngsta få utrymme för rytm, rörelse med musik, klättra, dansa m.m. Dessa stationer är tydliga för barnen. Barnen vet var allt finns och vi sorterar material tillsammans.

På Månskenet motarbetar vi aktivt med könsdiskriminering och kränkande behandling. Vi ser till att alla barn har möjlighet att delta i alla aktiviteter och delar av verksamheten oavsett kön, funktionsvariation eller kulturell bakgrund. Vi arbetar för jämställdhet och allas lika värde oavsett exempelvis etnicitet. Att hjälpa barnen att se varandra som individer, med likheter och olikheter. Uppmuntra dem att respektera varandra och visa hänsyn.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. (lpfö 18)

Vi skapar en god relation med föräldrar för deras synpunkter, båda positiva och negativa är viktiga för oss att följa upp barnens utveckling.

Vi arbetar dagligen efter Likabehandlingsplanen.  För oss är det väldigt viktigt att alla känner sig välkomna, trygga och inkluderade. Det gäller både barn, vårdnadshavare samt kollegor. Vi bemöter därför alla med respekt. Vi pedagoger arbetar ständigt med att diskutera, reflektera och lyfta saker som vi ser eller hör. Vi pratar och reflekterar kontinuerligt med barngruppen om hur vi beter oss mot varandra såväl som vi stöttar barnen i konflikthantering. Det är av största vikt att alla barn känner sig inkluderade och respekterade för just den specifika individ de är.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuell lärlogg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter