Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Språk och drama

St Mellby förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 28 oktober 2021

Nu startar vi upp nästa tårtbit i vårt lärohjul: Språk och drama

Syfte (varför)

Språkutveckling är ett prioriterat utvecklingsområde i vår kommun, och vi är nu framme vid tårtbiten språk och drama i vårt eget lärohjul. Vi har sett när vi använt Tras, Tidig registrering av språket, att vi behöver arbeta en del med ordförråd och förståelse av ord.

 

Mål (vad)

Vi ska komplettera våra språkpåsar till sagorna. Barnen använder dem mycket även utanför samlingarna. 2 nya är målet.

Vi ska dramatisera två sagor minst, barnen är först publik för att sen själva spela dramat.

 

Nuläge och intention

Vi vet ungefär var barnen befinner sig och ska öka vår förståelse av vad varje barn behöver utveckla genom TRAS. 

Vi ser att barnen är nyfikna på sina namn och ordbilder av de samma, de letar "sin bokstav" i andra sammanhang. Efter att vi använt Bornholmsmodellen en tid nu är barnen intresserade av rim och även de sagor och sånger som ingår. Barnen väljer spontant berättelser som vi använder oss av från Bornholmsmodellen.

 

Genomförande (hur)

Vi gör en uppstart med ett drama av Sagan om den lilla gumman, av oss pedagoger. Efteråt berättar vi om att vi nu startar upp den nya tårtbiten och förklarar att det ska handla om språk på olika sätt.

Vi delar upp oss i två eller tre grupper och gör planerade aktiviteter på utsatta dagar, vi utgår från Bornholmsmodellen och tar tips därifrån. 

Däremellan är vi pedagoger medvetna om språkfokus i vardagen. Vi är måna om att läsa högt och ser till att alla får ta del. Vi använder appen Polyglutt, ett digitalt bibliotek. Vi tänker ständigt på att använda ”berättarröst” och utvecklar språket kring alla händelser.

Vi tänker på "principen om tre", för att få lite svårare ord att ta fäste. 

Vi talar medvetet om de olika småbilder vi har uppsatta här och där i barnens höjd, vi använder oss av våra persontecken och tecken kring rutiner som matsituationer, påklädning etc.(TAKK) Vi använder nya programmet Widgitonline för att synliggöra symboler och tecken för barnen.

Viktigt att ge barnen tid till att svara och berätta, vi är ofta snabba att fylla i eller bara tolka innan barnen hinner säga något själva!

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback