Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Jordgloben

Nåntunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 2 november 2021

Du ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper i geografi. Du ska lära dig namn och placering på världsdelar och världshav, samt lite mer om kartor och väderstreck samt att kunna peka ut några stora städer och några för dig viktiga platser. Du ska också få lära dig lite om hur det är att leva på andra platser i världen och hur barn har det och vilka rättigheter de har.

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • namnen på alla världsdelarna
 • namnen på alla världshav 
 • namnet på minst ett land i varje världsdel och veta var på kartan du kan hitta det landet
 • peka ut en plats i världen som är viktig för dig (ex. Gotland, London, Uppsala, Tokyo osv.)
 • förstå och använda dessa begrepp: jordglob, världsdel, världshav, ekvator, nordpolen, sydpolen, väderstreck, plats på ett korrekt sätt
 • använda de fyra väderstrecken på ett korrekt sätt (norr, söder, öster, väster)

Vi kommer att arbeta på detta sätt:

 • titta på filmer om vår jord på NE Play
 • använda väderstreck och beskriva riktning och orientering på skolgården
 • färglägga och skriva namnen på världsdelarna på en blindkarta
 • studera världskartan och orientera oss runt med hjälp av de fyra väderstrecken
 • träna på världsdelar och hav med Online-spelet Seterra
 • skapa världsdelarna med lera eller trolldeg
 • skapa förståelse för hur andra delar av världen ser ut, vilka förutsättningar människor har där etc.

Du kommer att bedömas utifrån: 

 • din förståelse för de olika viktiga begreppen som vi kommer arbeta med 
 • att du kan namnen på världsdelarna och världshaven samt de fyra väderstrecken och kan använda dem för att beskriva läge och förhållande till andra platser
 • att du kan ge exempel på varför människor flyttar eller har flyttat, samt varför vissa delar av världen har lite eller mycket folk som bor där
 • att du kan ge exempel på olika förutsättningar som barn har i olika delar av världen

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav SO åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback