Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

7b6 Fantastic Mr Fox

Järvenskolan, Katrineholm · Senast uppdaterad: 13 november 2021

The three farmers, Boggis, Bounce and Bean have a problem. Someone has been stealing from them. They set up to catch the thief, Mr Fox. However, it isn't as easy as they all think.

Goal

* Practice reading and reading comprehension

* Enhance your vocabulary 

* Practice writing

* Discussions 

Work

We will be reading the novel Fantastic Mr Fox by Roald Dahl. Sometimes you'll be read to and sometimes you'll be required to read by yourself. You will have questions to the different chapters that you will answer to show your understanding. Sometimes you'll talk about them and sometimes you'll be required to answer the questions in writing. 

Throughout the work you'll be working with vocabulary to the text. You'll translate words, write them in sentences, find synonyms and explain the words in English. 

You will have writing exercises to the novel regarding different things.

Sometimes you'll be expected to participate in discussions in class, sometimes in smaller groups. After the book is finished you'll have discussion about the entire book in a smaller group.

Final work

The group discussion regarding the entire book.

Fantastic Mr Fox by Raold Dahl

IMPORTANT!

If you are sick or if you don’t finish answering all the questions that will be your homework that you need to complete before the next English class. 

 

You can find everything in classroom. Material for every class is under the date of that day.

https://classroom.google.com/u/1/w/Mzc4MDYxODM3MDcz/t/all

 

Listening possibilities

Part 1 Chapter 1 - 6 http://esl-bits.net/ESL.English.Listening.Short.Stories/Fantastic.Mr.Fox/01/default.html

Part 2 Chapter 7 - 12 http://esl-bits.net/ESL.English.Listening.Short.Stories/Fantastic.Mr.Fox/02/default.html

Part 3 Chapters 13 - 18 http://esl-bits.net/ESL.English.Listening.Short.Stories/Fantastic.Mr.Fox/03/default.html

 

Dates

Chapters

Pages

Listening

minutes

Lesson plan

Wed.

17/11

Ch. 1-3

P. 1-9

Part 1

00:00-08:56

*Present goal, purpose, work, examinations

*Reading together

*Answer questions to chap. 2 and 3 in writing.

*Chap. 1 discussion in class

*Vocabulary

Fri.

19/11

Ch. 4-7

P. 9-20

Part 1

4. 08:57-12:48

5. 12:50-16:17

6. 16:19-18:52

Part 2

7. 00:00-02:01

*Class talk about chap. 1 - 3 as a repeat. 

*Listen to chap. 4-6 together

*Discuss chap. 4-5 in class

*Read chap. 7 by yourself

*Answer the questions to chap. 6-7 in document

*Work with vocabulary document

Wed.

24/11

Ch. 8-11

P. 20-29

Part 2

8. 02:03-05:22

9. 05:24-08:15

10. 08:17-12:50

11. 12:53-14:38

*Read chap. 8 - 11 by yourself

*Answer questions in writing

*Work with vocabulary document

Fri.

26/11

Ch. 12-14

P. 29-39

Part 2

12. 14:39-18:38


Part 3

13. 00:00-05:44

14. 05:46-08:35

*Listening to chap. 12 - 14 together

*Discussion groups - discuss chap. 12-14

*Work with vocabulary document

Wed.

1/12

Ch. 15-18

P. 40-54

Part 3

15. 08:37-13:51

16. 13:52-17:32

17. 17:34-24.09

18. 24:11-25:04

*Listening to chap. 15-17 together

*Discussion groups read chapter 18 together

*Discuss questions to chap. 15-16

*Individually answer questions to chap. 17-18 in writing

Fri.

3/12

   

Examination - 2 groups have a discussion with me.

Not examination

*Finish questions to chap. 17-18

*Work with vocabulary

Wed.

8/12

   

Examination - 2 groups have a discussion with me.

Not examination

*Finish questions to chap. 17-18

*Work with vocabulary

Fri.

10/12

   

If possible, watch a movie

Wed.

15/12

   

If possible, watch a movie

Fri.

17/12

   

Writing assignment to the movie

Wed. 15/12

   

Writing assignment to the movie

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Matriser i planeringen
Fantastic Mr Fox
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback