Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

Resultat Sv/Sva, nationella prov - årskurs 6

Tågaborgsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

Delprov A prövar den muntliga förmågan. Det består av två delar där en förberedd redogörelse prövas i den ena delen och samtal i den andra. Till en av delarna utgörs underlaget av en cd med inlästa skönlitterära texter. Delprov B1 och B2 prövar läsförståelse av skönlitterär text respektive sakprosatext. Delprov C1 och C2 prövar elevens förmåga att skriva olika texttyper. Vid det ena provtillfället ska en berättande text skrivas och vid det andra provtillfället ska en sakprosatext skrivas.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Resultat Nationella prov Sv/SVa år 6,
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter