Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Engelska, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

About me - speak in front of the class

Resursskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Muntlig presentation om dig själv på engelska. Ämnesövergripande i svenska, att förbereda sin presentation.

About me - speak in front of the class


Ämne: engelska, svenska, muntlig och skriftlig uppgift

 

Uppgift: 

Du ska presentera dig själv muntligt för grupp. Du ska förbereda ditt framträdande med hjälp av “Things you should talk about” och tankekartan och skriva ner informationen med hela meningar, till exempel i punktform.

 

När du har skapat din presentationstext ska du förbereda din muntliga presentation. Du ska INTE ha hela din text med dig utan arbeta med endast stödord på en eller flera lappar. Detta är en teknik att använda sig av vid muntliga presentationer. 

 

Efter redovisningen kommer vi att samtala om din presentation och vad du skulle kunna göra för att förbättra den till nästa gång.

 

Planering för detta arbetsområde ligger i classroom. 

 

Kunskapskrav:

 

E

C

A

Engelska: Formulera sig i tal 

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

Engelska:

Formuelara sig i skrift

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

Svenska: 

Muntliga redogörelser

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

 
Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback