Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Kemi-luft, förbränning och energi-miljö

Lingenässkolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

Detta ska du kunna:

- Vad luft är och vad den består av.
- Luftens egenskaper och hur vi kan använda oss av dessa i vardagen.
- Vad förbränning innebär och vad som händer vid förbränning.
- Eldens egenskaper och betydelse för oss människor genom historien
- Hur olika energislag påverkar vår miljö och hur vi kan påverka genom göra miljömedvetna val i vardagen.


Känna till och användaföljande begrepp: luft, gas, ädelgas, kväve, syre, vind, lufttryck, kväve, atmosfär, brännbart, värmeenergi, kväva, kemiskreaktion, förbränna, 

.

Så här kommer vi att arbeta:

- Vi kommer att utgå från boken Fysik och kemi. Läsa och göra uppgifter från arbetsboken.

- Vi tittar på filmer från Binogi och avmedia.

- Fördjupnings arbete där du själv får leta fram fakta kring ett ämne.

- Ord och begrepp tränas på Quizlet

 

Bedömning:

Eget arbete där ni använder olika källor för att hitta fakta och som du senare presenterar för dina klasskompisar.

Prov på det vi gått igenom

Din egen insats under lektionerna.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Kemi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter