Skolbanken Logo
Skolbanken

Barnkonventionen

Solkattens förskola, Luleå Kommun BUF · Senast uppdaterad: 28 mars 2022

I förskolan arbetar vi med barnkonventionen för att öka barnens kunskap och förståelse för allas lika värde och rättigheter.

Barnkonventionen

 

Period:

HT 2021 - VT 2022
 

Var är vi?

Tema Barnkonventionen.

Vi arbetar med Jaget, hur ser vi ut, olika/lika, namnet, vem är jag, känslor.

Att man kan tycka olika och ha olika åsikter men komma fram till en lösning.

 

 

 

 

Vart ska vi?

Genom att arbeta med barnkonventionen får varje barn möjlighet att utveckla sin förståelse för att alla är olika men lika värda. 


Det pågående samarbetet och gemenskapen i barngruppen stärks.

 

Hur gör vi?

Arbete i smågrupper utifrån barnens olika förutsättningar.

Vi  arbetar med temat hela dagen, i samlingar, uteaktiviteter.


Läroplanskopplingar

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Namn
Självporträtt
Etiska dilemmor
Lekar
Dagsrutiner
Gemensamma regler
Uppgift 7
Samling