Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Svenska, Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Samer

Testskola Stödinsatser, Härryda · Senast uppdaterad: 18 februari 2022

I norra Sverige finns fjäll, myrar och urskogar, klara små fjällbäckar, sjöar och mäktiga vattenfall. Där lever och bor en folkgrupp i minoritet - samerna. Vilka är dessa?

Syfte- förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. Ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.  

Undervisningen om samerna ska utveckla dina kunskaper om deras religion, historia och kultur genom tiderna. Hur bor och lever samer idag?

 

Vad vi ska lära oss

Du ska lära dig:

- samernas historia

- vad samernas land heter och vilka länder som ingår

- ungefär hur många samer det finns

- flaggan- hur den ser ut och vad färgerna står för

- hur samerna levde förr och idag

- kolten

- samiska sagor

- samernas kultur (duodji, jojken och matkultur)

- samernas religionUndervisning och arbetsformer

Arbetssätt:

- enskilt och i grupp

- se pedagogiska filmer

- skriva faktatexter

- läsa olika faktatexter

- arbeta med läsförståelse

- samtala och diskuteraBedömning- Vad och hur

Vi kommer att bedöma:

- din förmåga att kunna samernas historia

- din förmåga att kunna vad samernas land heter och vilka länder som ingår

- din förmåga att kunna ungefär hur många samer det finns

- din förmåga att kunna rita flaggan i korrekta färger

- din förmåga att kunna vad de olika färgerna i flaggan står för

- din förmåga att förklara hur samerna levde förr och idag

- din förmåga att kunna beskriva samernas folkdräkt kolten 

- dim förmåga att kunna återberätta olika samiska sagor

- din förmåga att kunna samernas kultur (Duodji, Jojken och Matkultur)

- din förmåga att kunna samernas religion

 

Hur - bedömningens tillvägagångssätt:

- du deltar aktivt på lektionerna när du arbetar enskilt och i grupp

- du deltar i gemensamma diskussioner

- jag läser dina faktatexter

- du använder ord och begrepp som hör till arbetsområdet när du skriver dina texter

- jag läser dina svar på läsförståelse

- din muntliga presentation om samernas religion (gruppuppgift)
Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Matriser i planeringen
Samer
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback